Annonselenke til Lånemegleren.no

Antallet forbrukslån i Norge har gått opp de siste årene samtidig som behandlingstiden på disse lånene går ned, og mange tror at den raske behandlingstiden fører til at betalingsproblemene til syvende og sist vil øke.

Tallene viser imidlertid at dette ikke stemmer helt, og det at man kan bruke BankID til å signere lånepapirene har ikke ført til at antallet misligholdte forbrukslån uten sikkerhet har økt (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.).

Positivt fra Finanstilsynet

Ved utgangen av 2012 hadde nordmenn solide 67,7 milliarder kroner i forbrukslån og dette er faktisk det høyeste nivået noensinne. Litt spesielt er det da at antallet misligholdte lån har gått ned i følge Finanstilsynet, og nedgangen har gått jevnt og trutt fra 2008 og til i dag.

Tallenes tale er klare og i 2008 var andelen lån som var misligholdt i mer enn 90 dager på 6,5% av det totalte utlånsvolumet, mens dette tallet i 2013 var redusert til 4,5%.
Nordmenns forbrukslån har økt kraftig de siste årene. Samtidig har andelen misligholdte lån gått ned, viser en rapport fra Finanstilsynet.

Anne Stine Aakvang mener tallet er høyt, men med tanke på at det er mye penger som faktisk lånes ut uten sikring slår hun fast at tallene i bunn og grunn ikke er så ille.

Noe av grunnen til at tallene har gått ned er at både banker og finansinstitusjoner forøvrig gjør en bedre jobb med å vurdere hvem som er skikket til å håndtere slike lån, og dette til tross for at behandlingstiden er svært kort – noen ganger kan man faktisk få et slikt lån på konto samme dag som man søker.

Lån som dette kan som kjent brukes til det aller meste, og om det dreier seg om reparasjoner på biler, nye telefoner eller andre formål, så tyder ting på at folk flest er flinke til å gjøre opp for seg. Her skal man også være klar over at rentene på lånene er høyere ettersom de er usikret, men ettersom de er enklere å få tak i er de populære som finansieringskilde i de tilfeller hvor man har behov for rask kapital.

Den elektroniske søknadsbehandlingen som inkludering signering på nett viser seg derfor å være kundevennlig og faktisk ingen risikofaktor for økt sjanse for mislighold.

Grundige sjekker

Fra kredittopplysningsselskapet Experian forteller man at kredittsjekkene som gjøres i dag er grundige, og spesielt når det kommer til forbruksfinansiering, men fra denne kanten kommer det også frem at den lave graden av mislighold kan skyldes at det er enklere å refinansiere slike lån, f.eks. ved å legge dem inn i boliglånet.

At misligholdet allikevel beløper seg til tre milliarder kroner synes selskapet er betydelig og tar derfor til orde for det kommende gjeldsregisteret som er på trappene. Dette mener de vil senke misligholdet ytterligere ettersom man da får en langt større kontroll over den totale gjeldssituasjonen til husholdningene og de enkelte menneskene i Norge.