Artikkel med annonselenke til Stkfinans.no

I dag presenterte Eiendom Norge, men Christian V. Dreyer i spissen tallene som viste boligprisutviklingen i Norge for mai, og noe overraskende fikk vi en nedgang på 0,3%. Dette hadde man ikke forventet, men om man ser på april og mai under ett er utviklingen tilnærmet normal. Årsaken til dette er at april gav en sterkere vekst enn forventet.

I Stavanger har oljebremsene virkelig gjort seg gjeldende og det er nå liten tvil om at man der nå merker nedgangen. Langt færre ansatte i Nordsjøen som en følge av redusert aktivitet i oljesektoren har ført til at det nå er langt vanskeligere å leie ut leiligheter og selge boliger. Tidligere har det vært enklere å selge boliger, men nå har det altså blitt betydelig vanskeligere. Det er også et velkjent problem at depositumene på leilighetene ofte er dyre, og at mange må ty til lån for å klare å betale disse.

Boligprisene har vokst i 16 måneder på rad og dette har fått Finanstilsynet, på oppdrag fra Finansdepartementet, til å komme på banen med forslag til hvordan utviklingen skal kunne bremses. Nordmenn er ivrige på å låne og også bankene er ivrige etter å tilegne seg nye kunder – og nettopp bankenes utlånsvillighet har vært et brennhet tema i mediene . Blant forslagene som har kommet ut så har det vært snakk om at man ønsker å gi bankene mindre handlingsfrihet når det kommer til utlån, og i praksis betyr det at de i langt mindre grad har muligheten til å utøve skjønn overfor sine lånesøkere.

Man frykter konsekvensene av et grep som dette og den velkjente Batta i Huseiernes Landsforbund mener dette kun vil gå ut over én gruppe: de unge som skal inn på markedet for første gang.

De forskjellige tiltakene som kommer fra Finanstilsynet vil bli presentert i forkant av årets sommerferie og det blir derfor spennende å se hva som blir foreslått. Dreyer var i dag helt tydelig på hva han mente var medisinen mot økte boligpriser over et lengre perspektiv: nemlig at Finansdepartementet må stimulere til mer nybygging, for det er kun på denne måten at man vil få kontroll over veksten som har vært galopperende de siste årene.