Gjeldsregisteret som skulle komme i Norge og som ble vedtatt innført av den rødgrønne regjeringen for flere år siden lar vente på seg. Den sittende regjeringen er ikke fullt så giret på å få det innført og i hvert fall ikke i den originale formen. Etter at regjeringsskiftet var et faktum, døde egentlig debatten og arbeidet med registeret og Solveig Horne la ballen død våren 2015.

I juni 2015 var hun imidlertid på ballen igjen og sa at registeret skulle utredes men at man skulle se på formen – og at tanken var å la private aktører drive det og at det dermed ikke skulle være det offentliges ansvar. Datatilsynet har på sin side hele tiden vært negative til dette registeret og mener at det blir en altfor stor inngripen i privatlivets sfære. Thon sa den gangen at registeret ville omfatte altfor mange og også de som ikke hadde noen betalingsproblemer. Meningen med registeret er at man skal få en oversikt over den totale gjelden som en norsk person har slik at bankene i større grad skal kunne utøve kontroll hvor man ser at et nytt lån kan gi betalingsproblemer.

Det blir i alle fall meget spennende å se hvordan dette utvikler seg videre, og utredningen skal etter sigende pågå – men i statlige etater har det en tendens til ikke å gå så altfor fort i svingene. I slutten av oktober i 2015 sa man at man ikke kunne komme med noen uttalelser og at man heller ikke visste når utredningen ville være ferdig. Hvis du ønsker å oppdatere deg på dette gjeldsregisteret så anbefaler jeg at du tar en kikk på denne artikkelen på Finansmegleren.

Nordmenn har i dag en høy personlig gjeld, og den ser ikke ut til å avta med det første. Lave renter og stigende boligpriser fører til aggressiv budpolitikk, og hvis man i tillegg tar med forbruksgjeld så er gjeldsnivået meget høyt.