Det er mange nordmenn som har mistet jobben sin i Norge i løpet av de siste årene, og det er det enorme oljeprisfallet som er skylden i dette. Denne næringer og andre næringer knyttet til denne sektoren lider stort som en følge av billig olje, og det betyr at man må kutte i stillinger eller permittere.

For svært mange vil derfor hverdagen kunne blir veldig utfordringer som følge av en kraftig redusert økonomi og for noen er det eneste valget å søke om forbrukslån for å klare å få endene til å møtes. Dette er naturligvis en løsning som man som privatperson ikke er tjent med og det er derfor viktig at man vrir og vender på enhver stein for å se om man kan finne andre løsninger først. Husk også på at det ikke er alle som kvalifiserer til lån, men dette kan du lese mer om her.

Før du går til det skrittet å søke om lån er det altså viktig at du forsøker å gjøre andre grep. Alle vet at det er vanskelig å kutte ned på forbruket å leve på mindre enn hva man har gjort tidligere, men i ekstraordinære tider kreves det ekstraordinære tiltak, for å bruke et slikt begrep.

Har du kanskje en bil du kan selge? Kanskje har du to biler? Kan disse byttes ut med en rimeligere slik at du kan sitte igjen med et overskudd du kan tære på? Har du penger satt til side som du kan bruke av når regningene kommer i postkassen? Kanskje kan du søke om ekstravakter et eller annet sted i nærheten? Det er som du skjønner mange ting som kan gjøres, og man må rett og slett finne seg i å gå ned på livstandarden i en periode slik at man forbruker mindre penger enn hva man gjør i dag – det er den harde skolen man må gjennomgå for å overleve et slikt slag for økonomien.