Det er ingen tvil: nordmenn har mye gjeld, men de aller fleste klarer å betjene sine forpliktelser. I enkelte tilfeller kan det allikevel gå galt, og da får både kreditoren og kunden problemer.

Et lån er et samspill mellom to parter: lånetilbyderen og lånekunden. For at dette samspillet skal kunne fungere krever det at begge partene oppfyller sine forpliktelser. Enkelte ganger går det galt og dette skjer som regel på kundens side, og som kreditor kan dette være frustrerende. Allikevel skal man prøve å tilrettelegge for en løsning slik at man klarer å fikse problemet fremfor å gå i krigen.

Det finnes mange grunner til at en låneavtale som i utgangspunktet fungerte godt plutselig blir en felle for kunden – og til en viss grad for kreditoren også.

En kunde kan for eksempel oppleve å miste den faste jobben den hadde, og dette er naturligvis en stor krise for den det gjelder. Dette er kanskje spesielt aktuelt i dagens Norge hvor økonomien har fått seg en solid knekk og hvor mange mister jobbene sine.

Noen kan også oppleve familiekriser som for eksempel dødsfall som gjør at de ikke klarer å betjene lånet sitt. Er man for eksempel to om et lån og den ene dør så sier det seg selv at det kan bli vanskelig, om ikke umulig, for kunden å svare for sine forpliktelser.

Det kan oppstå sykdom og uførhet som gjør at man ikke klarer å betale lånet, og dette er en alvorlig krise for den det gjelder. Kanskje mangler det forsikringer i tillegg slik at man nærmest står på bar bakke?

Som du skjønner så er det mange faktorer som kan gjøre livet surt og lånet til en felle, men det aller viktigste er at det er god kommunikasjon mellom tilbyder og kunde, og at man har fokus på å løse problemene fremfor at man skaper en konflikt. Har man ikke mulighet til å betale så ar man ikke det, og da er det viktig at det legges opp en strategi slik at man får løst utfordringen.