Jeg hadde faktisk glemt han litt nå. Over en periode har jeg faktisk ikke tenkt tanken på ham, men så dukket han opp på VG Nett med et bilde som sannsynligvis skal vise at han er en psykopat eller noe slikt. Ja, det er Breivik jeg snakker om, og nå kommer det frem at han ‘sliter’ ut fangevokterne sine. Det kan jeg faktisk ha god tro på, og det sies at han opptrer uten anger og at er manipulerende i væremåten.

Vi kjenner alle til den fryktelige dagen da 77 unge mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet i 2011, og mistroen til alle mennesker rundt om i verden da grusomhetene ved handlingene kom frem i lyset. Det var som en grå tåke som senket seg, for dette skulle da ikke la seg gjennomføre av et enkelt menneske – men som historien allerede nå har befestet: det gjorde det.

Gjerningsmannen har flere ganger vært flyttet mellom Skien og Ila fengsel og sikkerheten har vært oppgitt som årsak til dette. Nå kommer det også opplysninger frem som forteller at fangevokterne som jobber tett på Breivik blir utmattet av arbeidet sitt og det er spesielt tre ulike grunner til dette.

Ingen anger
Det vises fortsatt ingen anger selv tre år etter massemordet. Det er soleklart at det må være tøft å jobbe mot noen som absolutt ikke viser noen form for menneskeliggjøring som har gjennomført handlinger som det han har gjort, og faktisk oppleve at denne personen ikke viser noen form for skyldfølelse og anger for dette.

Manipulerende
Fangevokterne gir også uttrykk for at Breivik opptrer manipulerende overfor dem fra tid til annen, og det oppleves derfor som utfordrende og vanskelig å forholde seg til ham på et ‘normalt’ vis. Vi vet at det ikke er hvem som helst som kan ha jobber som dette og det forteller ikke så rent lite om den situasjonen de befinner seg i. Dette kommer til uttrykk ved at han opptrer som både høflig, takknemlig og imøtekommende, men at han samtidig er opptatt av å formidle sitt syn og snakke om det han har gjort.

Brevskrivingen
I tillegg til de overnevne punktene mottar drapsmannen et meget stort antall brev, og for fangevokterne er det naturligvis en betydelig belastning å gjennomgå alle disse. Dette er imidlertid en nødvendighet ettersom han er underlagt en kommunikasjonskontroll.

Jeg kan ikke annet si enn at jeg er imponert over den jobben som gjøres, og jeg kan vanskelig forestille meg hvordan en slik hverdag må oppleves.