Monthly Archives: November 2016

Fremtidens barn

Posted by admin on November 04, 2016
Uncategorized / Comments Off on Fremtidens barn

Er dette noe som tilhører fortiden?
Er dette noe som tilfører fortiden?

Mye tenkes og mye synses om fremtiden, men det er vel strengt tatt bare én ting som er sikkert: vi vet ingen helt hvordan det vil bli.

Jeg gjør meg selvsagt mine egne tanker …