Monthly Archives: April 2016

Mange usikrede lån å velge mellom

Posted by admin on April 25, 2016
Uncategorized / Comments Off

Å låne penger er noe de aller fleste av oss er opptatt av, og dette gjelder også for de usikrede lånene – og dem finnes det mange av der ute. Det er svært mange tilbydere på markedet, og man kan vel kort og godt få to forskjellige typer usikrede lån, og disse benytter nordmenn seg hyppig av.

De to låneformene som benyttes mest er forbrukslånet og kredittkortet. Kredittkortet er ikke et rent lån, for å si det på den måten, men samtidig kan man si at det er akkurat dét det er. Forbrukslånet er det veldig mange tilbydere som har i sin portefølje og det finnes faktisk så mange aktører ute på markedet at det kan være vanskelig å holde oversikten. Det kommer til stadighet nye på banen, så for menigmann kan det virkelig være utfordrende å finne frem til det tilbudet som er det aller beste.

Men; hvis man er ute etter et forholdvis lite og kortsiktig lån vil et kredittkort være veldig gunstig, for hvis du betaler tilbake de pengene du har lånt før det har gått femti dager så vil lånet ditt være helt gratis. Dette er egentlig nesten litt for godt til å være sant, og hvis du ikke låner mer enn hva du klarer å betale tilbake i løpet av denne perioden har du virkelig gode betingelser på hånden.

Hvis du derimot satser på å betale ned pengene du låner over en lengre tidsperiode vil det være veldig gunstig å ta et forbrukslån i stedet for ettersom du her får lavere renter å forholde deg til. Rentene på disse lånene er som regel betydelig lavere enn på kredittkortene, så dette er det viktig å ha i bakhodet.

Elementer som kan gjøre lånet til en felle

Posted by admin on April 21, 2016
Uncategorized / Comments Off

Det er ingen tvil: nordmenn har mye gjeld, men de aller fleste klarer å betjene sine forpliktelser. I enkelte tilfeller kan det allikevel gå galt, og da får både kreditoren og kunden problemer.

Et lån er et samspill mellom to parter: lånetilbyderen og lånekunden. For at dette samspillet skal kunne fungere krever det at begge partene oppfyller sine forpliktelser. Enkelte ganger går det galt og dette skjer som regel på kundens side, og som kreditor kan dette være frustrerende. Allikevel skal man prøve å tilrettelegge for en løsning slik at man klarer å fikse problemet fremfor å gå i krigen.

Det finnes mange grunner til at en låneavtale som i utgangspunktet fungerte godt plutselig blir en felle for kunden – og til en viss grad for kreditoren også.

En kunde kan for eksempel oppleve å miste den faste jobben den hadde, og dette er naturligvis en stor krise for den det gjelder. Dette er kanskje spesielt aktuelt i dagens Norge hvor økonomien har fått seg en solid knekk og hvor mange mister jobbene sine.

Noen kan også oppleve familiekriser som for eksempel dødsfall som gjør at de ikke klarer å betjene lånet sitt. Er man for eksempel to om et lån og den ene dør så sier det seg selv at det kan bli vanskelig, om ikke umulig, for kunden å svare for sine forpliktelser.

Det kan oppstå sykdom og uførhet som gjør at man ikke klarer å betale lånet, og dette er en alvorlig krise for den det gjelder. Kanskje mangler det forsikringer i tillegg slik at man nærmest står på bar bakke?

Som du skjønner så er det mange faktorer som kan gjøre livet surt og lånet til en felle, men det aller viktigste er at det er god kommunikasjon mellom tilbyder og kunde, og at man har fokus på å løse problemene fremfor at man skaper en konflikt. Har man ikke mulighet til å betale så ar man ikke det, og da er det viktig at det legges opp en strategi slik at man får løst utfordringen.

Når du skal låne penger

Posted by admin on April 19, 2016
Uncategorized / Comments Off

Det er mange ting å tenke på når man skal låne penger, og selv om det er 2,5-gangen av inntekten som gjelder så bør man ta høyde for litt mer enn kun dette.

Vi har alle bruk for lån flere ganger i løpet av livet, og boliglånet er kanskje det viktigste lånet vi skaffer oss. Viktig, fordi det er stort og ikke minst fordi det vil dominere økonomien vår i en årrekke. Så spørsmålet er: hvordan bør man egentlig tenke i forhold til låne?

Jo, vi har alle naturligvis en grense for hva vi kan tåle å betale, men er det virkelig slik at vi skal makse denne grensen helt ut for å få et så stort lån som mulig? Svaret burde her naturligvis være et ubetinget ‘nei’. Å få et så høyt lån som overhodet mulig vil være uheldig av flere grunner, og dette skal vi se litt nærmere på her. For det første handler det om å ha en økonomi hvor man faktisk har handlingrom og muligheten til å leve. Man skal kunne gå ut og spise en gang i blant og kanskje ligge en natt eller to på hotell. Man skal kunne stikke på kino med hele familien, eller dra på bowling. Har man det ikke slik eller tar opp et lån som vil være til hinder for dette så har man kanskje lånt for mye.

Et annet punkt som er viktig er følgende: klarer du å håndtere en betydelig høyere lånerente på ditt lån. Dette skal naturligvis være tenkt på fra bankens side i dét lånet ble avtalt, men i mange vil allikevel komme til å slite hvis de økonomiske rammene for lånet endrer seg, og da må man spørre seg selv om det er verdt det.

Som du skjønner er det flere ting å tenke på enn bare hvor mye penger man klarer å låne – man skal også ha et liv som er godt å leve ved siden av.

Finn et billig kort enkelt

Posted by admin on April 04, 2016
Uncategorized / Comments Off

Markedet oversvømmes av kredittkort og det er nærmest en umulig oppgave å manøvrere seg gjennom denne jungelen uten å få en hjelpende hånd. En hjelpende hånd vil enkelt og greit være nettsider hvor flere forskjellige kort sammenlignes og hvor man nyte godt av arbeidet som annen ekspertise har funnet.

Som regel får man på slike sider resultatene fortalt i oversiktlige tabeller med de viktigste høydepunktene med kortet fremhevet, og dette gjør det visuelt betydelig mye enklere å ta stilling til hva de sterke og svake sidene med hvert eneste kort er.

Husk på at å søke på et kredittkort ikke er bindende, og du har naturligvis muligheten til å angre deg hvis du mener at det er det beste. Å få tak i et kort går veldig kjapt i dag og mye av grunnen til det er naturligvis at man kan godkjenne søknaden ved å anvende seg av bank ID. Det betyr blant annet at man slipper å vente på søknadspapirene i posten, og denne prosessen blir derfor mange dager kortere.

Husk at de ulike kredittkortene ar ulike fordeler som de kan by på, og her er det faktisk snakk om en mulighet til å spare en god del penger, litt avhengig av hvilket kort man benytter seg av. For eksempel er kort som gir avslag i prisen på drivstoff meget populære og dette er det naturligvis ingenting å si på. Drivstoff er dyrt så det å få rabatt i prisen på dette er ofte kjærkmment.

Husk på at enkelte kort også lar deg samle inn bonuspoeng og at du ved å bruke kortet faktisk kan sikre deg poeng på ethvert kjøp du måtte gjøre. Eksempler på dette er Bank Norwegian og SAS Eurobonus. Å samle inn poeng er både givende og morsmomt,