Monthly Archives: December 2014

Å refinansiere uten sikkerhet

Posted by admin on December 19, 2014
Uncategorized / Comments Off on Å refinansiere uten sikkerhet

Å refinansiere uten sikkerhet er noe stadig flere gjør, og ved å gjøre dette kan man redusere de månedlige kostnadene man måtte ha betraktelig. Det er rett og slett snakk om at man skal jobbe hardest mulig for å kvitte …

Lang ventetid på økonomisk rådgivning

Posted by admin on December 08, 2014
Uncategorized / Comments Off on Lang ventetid på økonomisk rådgivning

Gjeldskrisen i Norge debatteres fortsatt heftig i mediene og nå kommer det også frem at de som har krav på økonomisk rådgivning fra kommunene ofte må vente svært lenge på å få et ytelse som de har krav på.

I …